ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ - KATA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ - ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ - - ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ -- ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΛΛΗΝΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ – ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΛΛΗΝΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ – ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) - ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΛΟΙΠΟΙ ( ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) - ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΛΟΙΠΟΙ ( ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ) -- ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ANA ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ΚΟΙΝΟΙ –ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ – ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΑ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ- ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ΚΟΙΝΟΙ –ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ – ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΑ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ- -ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ( >= 12 ΜΗΝΕΣ) – ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ( >= 12 ΜΗΝΕΣ) – ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ /ΑΝΕΡΓΟΙ < 12 ΜΗΝΩΝ – ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ /ΑΝΕΡΓΟΙ < 12 ΜΗΝΩΝ –ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KAI ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.oaed.gr/statistika
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Δεκέμβριος 8, 2020, 12:35
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 8, 2020, 12:34
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/