ΣΥΝΟΛΟ ΠΠΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΠΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ
Last Updated Ιούνιος 6, 2017, 19:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2017, 19:53