Σύσταση του Οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΥΑ Σύστασης του οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.et.gr
Δημιουργός Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας
Υπεύθυνος Συντήρησης Κατερίνα Μιχαλοπούλου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 10:28
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 9, 2016, 11:50