ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.

ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΚ1)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Απρίλιος 11, 2019, 10:28
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 11, 2019, 10:28