Τ.Α.Σ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Σύνολο αποφάσεων για άδειες επισκευής, ανακατασκευή, χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής κτλ από διάφορους σεισμούς ή πυρκαγιές

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&page=0&fq=thematicCategory:%22%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2294816%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 25, 2017, 10:08
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 25, 2017, 10:06