Τ.Δ.Ο. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%22&page=0&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2287640%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 17, 2017, 07:12
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2017, 07:10