ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός n.kakani@oaed.gr
Last Updated Μάιος 7, 2019, 07:25
Δημιουργήθηκε Μάιος 7, 2019, 07:23