ΤΔΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2287340%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 23, 2018, 05:53
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 23, 2018, 05:38