Τιμές προϊόντων

Περιέχονται οι τιμοληψίες που κάνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων ανά δεκαπενθήμερο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.mindev.gov.gr
Δημιουργός Γενική Γραμματεία Εμπορείου & Προστασίας Καταναλωτή
Υπεύθυνος Συντήρησης Γ. Πένταρης
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2019, 12:35
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 6, 2019, 12:33