ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΜ&ΚΥ

Περιέχει τις Ιθαγένειες για τα Έτη 2016 και 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Ιούνιος 9, 2017, 05:16
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 9, 2017, 05:12