Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο Δήμο Καβάλας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://84.205.238.15:90/itss/external.ashx/getTrafficConditions?username=pubsiteuser&password=95UjUo2uDYc2&sourceId=1
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάρτιος 22, 2017, 10:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2017, 10:38