Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με βάση την οποία εγκρίνεται το Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2012-2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%98%CE%A17%CE%9B6-%CE%A4%CE%A5%CE%A3
Δημιουργός Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Καραπάνου Βασιλική
Last Updated Φεβρουάριος 1, 2016, 08:55
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 21, 2016, 07:30