Τριετής αναφορά προόδου INSPIRE

Πρόκειται για την τριετή αναφορά προόδου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) αρχής γενομένης από το έτος 2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 18, 2016, 11:03
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 18, 2016, 11:03