Τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Ιστοσελίδα Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Last Updated Ιούνιος 15, 2016, 11:07
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2016, 11:07