Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Τσιατούρας
Last Updated Ιούνιος 7, 2018, 12:01
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 17, 2016, 08:41