Πρόστιμα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών

Περιγράφει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, το ποσό και την αιτιολογία επιβολής του προστίμου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 07:57
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 08:57