Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/a738c113-8c71-45a6-bc78-e788fea00745/resource/082581f1-da20-44fe-a12c-fdad444ff3a3/download/.pdf

Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 28, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 28, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Other (Public Domain)
createdπάνω από 3 έτη πριν
id082581f1-da20-44fe-a12c-fdad444ff3a3
on same domain1
package ida738c113-8c71-45a6-bc78-e788fea00745
position3
revision id7d8c84e7-3ea5-4adc-bad0-a168f45b5713
stateactive
url typeupload