Χαρακτηρισμοί Εκτάσεων - Δασαρχείο Κορίνθου

Αρχείο Χαρακτηρισμού εκτάσεων (αρ. 14 Ν. 998/79)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δασαρχείο Κορίνθου
Last Updated Φεβρουάριος 12, 2017, 15:18
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 12, 2017, 15:13