Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Κατάλογος Χαρτών και Κατάλογος Εφαρμογών της Γεωπύλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 09:46
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 18, 2017, 11:36