Χάρτης Αδειών Χρήσης Νερού

Χάρτης Αδειών Χρήσης Νερού της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 09:14
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017, 10:00