Εφαρμογή Χάρτη Βλάστησης Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=a45e7ff3f7224c778ad90f3a8f837f04

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatarcgis
id1f4b2559-3bf3-4a34-885b-82dcbaf93481
package ida1a2c398-18c5-426c-bb52-07c122decad9
position1
revision id3c5af583-a86d-423d-9ac3-86779bbf04b9
stateactive