Χάρτης Βλάστησης Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=d639374ff3a7494a8671e9da322d9507

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatJSON
idf7dff14f-7fba-48a7-85ea-bf56d243c580
package ida1a2c398-18c5-426c-bb52-07c122decad9
revision idc6bb06f5-f684-4d3c-82c3-5d018b794c43
stateactive