Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=93a7dce8c5594779baa4a890d39d6607

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatJSON
id752668f2-89ac-4aff-b910-8f866d814a1b
package id1cce7f7e-fbbe-4ae4-bf4d-d4b7b004f541
revision id061679f4-ffc4-4d8f-a02a-b12cd1b20e1f
stateactive