Εφαρμογή Χάρτη Ευαίσθητων Περιοχών Πρινοδάσους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=34c170837d604ce2bca40797b50f1ff2

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatarcgis
id963650b4-76be-4e72-a390-9c93b9e12f65
package id1cce7f7e-fbbe-4ae4-bf4d-d4b7b004f541
position1
revision idbac042b2-b359-4138-856d-872b55e0fb19
stateactive