Χάρτης Κλίσεων Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=3533acec06a84952b924fccc23040dc2

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatJSON
id2867b69e-68a7-4e4b-a773-1388eef09956
package id1894dfcb-4c48-4ebc-8add-d72c85b97922
revision idbd8ac761-f063-424d-bf98-35cf8e61d3d1
stateactive