Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Βροχόπτωσης Κρήτης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=9efb0daa9d95436994fe2e36d0b032d9

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatJSON
id1106a532-f137-486a-92f9-e56da16ff2f5
package id0c86bacf-9339-4382-9c55-b4c87acc2336
revision id24d93cd5-9af9-4ea4-bf4a-5208f1186b81
stateactive