ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδει το Νοσοκομείο και αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221872%22
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης Τεπελένα Ιωάννα
Last Updated Ιούλιος 5, 2018, 05:59
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2017, 07:45