Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής Τακτικής & Έκτακτης Μισθοδοσίας

Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής Τακτικής & Έκτακτης Μισθοδοσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226201%22&fq=unitUid:%2279238%22
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 08:49
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 05:22