ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αναφέρονται περιγραφικά και με συντεταγμένες τα σημεία υδροληψίας των υδάτων κολύμβησης του Βορείου Αιγαίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Μάρτιος 15, 2017, 09:56
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 12:28