Υδατικά διαμερίσματα Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της Ελλάδας στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των ΛΑΠ. Τα Υδατικά Διαμερίσματα συμπεριλαμβάνουν και τα παράκτια Υδατικά Συστήματα (ΥΣ) της χώρας. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει ένα Υδατικό Διαμέρισμα και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Τα δεδομένα των Υδατικών Διαμερισμάτων προέκυψαν από επεξεργασία δεδομένων των αρχικών Σχεδίων Διαχείρισης, ανάλυσης ισοδύναμης κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ. Για την διαμόρφωση των παράκτιων ΥΣ χρησιμοποιήθηκαν η ακτογραμμή της ΕΚΧΑ ισοδύναμης κλίμακας 1:5.000 και τα πολύγωνα των χωρικών υδάτων της χώρας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Πολεμικού Ναυτικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://wfdgis.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 11:33
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 11:29