Χάρτης Ιστορικών Υδρομετρικών Δεδομένων Πηγών ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=955f64d2585e4404af3ac14df3928545

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 20, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatJSON
idf50ccf26-0f44-46fd-a006-7199e74967dc
package idc180bb3e-0f55-4549-895b-9e2d1ef8fcad
revision ide3f118ce-26c5-49eb-be21-c71afef2c2a5
stateactive