Υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΠΟΑ - Διοικητική πληροφορία

Υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΠΟΑ - Διοικητική πληροφορία, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.yppo.gr/el/Groups/viewgroups
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Σεπτέμβριος 26, 2016, 07:38
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 7, 2016, 08:05