Υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας

Παρουσιάζεται το πλήθος των αιτήσεων θεραπείας ανά είδος διαδικασίας επιλογής που εξετάστηκαν από το ΑΣΕΠ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 12:04
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2018, 06:40