Υποβληθείσες ενστάσεις ανά υπουργείο στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των έργων, υποψηφίων και ενστάσεων που εξετάστηκαν από το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 08:27
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 13:27