Υποβληθείσες ενστάσεις ανά υπουργείο στο πλαίσιο διαγωνισμών εποχικού προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Παρουσιάζεται ανά προκήρυξη το πλήθος των θέσεων εργασίας, υποψηφίων και ενστάσεων που εξετάστηκαν από το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο διαγωνισμών εποχικού προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 13, 2019, 08:25
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 13:25