Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Ιανουαρίου 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%996%CE%9C7%CE%9B6-%CE%945%CE%9C
Δημιουργός Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Καραπάνου Βασιλική
Last Updated Φεβρουάριος 1, 2016, 08:56
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 22, 2016, 11:52