Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 001 έτους 2014

Αίτημα χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 001 έτους 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90967%CE%9B6-%CE%9D%CE%9F9
Δημιουργός Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Καραπάνου Βασιλική
Last Updated Ιούλιος 3, 2017, 06:53
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 22, 2016, 12:00