ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ¨ΚΛΕΙΣΤΩΝ¨ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Last Updated Μάιος 27, 2020, 07:32
Δημιουργήθηκε Μάιος 27, 2020, 07:29