Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60

Πολυγωνικά γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζουν τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει ένα Υπόγειο Υδατικό Σύστημα και έχει ένα μοναδιαίο κωδικό. Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν από επεξεργασία δεδομένων των αρχικών Σχεδίων Διαχείρισης, ανάλυσης ισοδύναμης κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ και την προσαρμογή αυτών στην ακτογραμμή της ΕΚΧΑ ΑΕ ανάλυσης ισοδύναμης κλίμακας 1:5.000.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://wfdgis.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 11:48
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 11:47