ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Last Updated Μάιος 22, 2018, 08:47
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2018, 08:42