Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροττικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Απόφαση ένταξης των καταρχήν δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Σπυρίδων Βαλογιάννης
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 11:00
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 10:54