Υπουργικές Αποφάσεις επί διοικητικών προσφυγών

Σύνταξη σχεδίων αποφάσεων επί προσφυγών του ν. 3200/1955 που προωθούνται για υπογραφή στον Υπουργό και σε περίπτωση που γίνονται δεκτές ακυρώνουν πράξεις των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 10:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 09:38