Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμων 2001 (κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών ΔΔ), στη “Ζώνη Επιρροής IV” της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

ζώνες πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών και αντίστοιχων Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ) και Δήμων, σύμφωνα με την κατάταξη και την απογραφή 2001 της ΕΛΣΤΑΤ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (email)
Last Updated Σεπτέμβριος 15, 2017, 08:01
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2017, 11:06
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)