ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΣΗΣ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Γεωργίου
Last Updated Μάιος 31, 2019, 12:31
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2015, 08:25