βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Μη καθορισμένη άδεια Τύποι: rar, xml, shp, mxd Φορείς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).