βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Μη καθορισμένη άδεια Τύποι: shp, rar, xml

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Υδατικά Διαμερίσματα

    Περιλαμβάνονται τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Τα δεδομένα είναι σε κλίμακα 1:50.000 και είναι στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).