βρέθηκαν 529 σύνολα δεδομένων

Τύποι: JSON

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • WEB SERVICE - Αιτήματα (Participation)

  Τύποι αιτημάτων
 • Ενεργοί Φοιτητές ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει αριθμητικά στοιχεία για τους ενεργούς φοιτητές ανά Πτυχίο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Διδάσκοντες Τμημάτων ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τους Αριθμούς Πανεπιστημιακού Μητρώου των Διδασκόντων ενός συγκεκριμένου Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δοθέντος του κωδικού...
 • Πληροφορίες Προσώπου ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες για συγκεκριμένο πρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δοθέντος του Αριθμού Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ) του. Τα ΑΠΜ...
 • Προγράμματα Σπουδών Τμήματος ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τα Προγράμματα Σπουδών ενός Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη μορφή id κωδικού προγράμματος, δοθέντος του κωδικού Τμήματος....
 • Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει Πληροφορίες για συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού προγράμματος. Οι κωδικοί...
 • Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τους κωδικούς μαθημάτων συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού...
 • Πληροφορίες Μαθήματος ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες ενός μαθήματος συγεκριμένου Προγράμματος Σπουδών Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού μαθήματος. Οι...
 • Ακαδημαϊκές και Διοικητικές Μονάδες ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιέχει πληροφορίες και για την ιεραρχική οργάνωση των...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).