βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φορείς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Τύποι: PDF Ετικέτες: Δημόσια Περιουσία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Κοινωφελείς Περιουσίες

    Αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες (Απολογισμοί - Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Υποτροφίες).
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).