βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) Τύποι: HTML

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Θέσεις φαρμακείων στην ΠΑΜΘ

    Στο σύνδεσμο αυτό δείτε τις θέσεις φαρμακείων στην ΠΑΜΘ. Επίσης δίνονται πληροφορίες για τις επιτρεπόμενες και κενές θέσεις ανά Δήμο σε κάθε οικισμό ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).