βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

    Οι εγκρίσεις δαπανών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

    Οι αναλήψεις υποχρέωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας